6.23.2011

Ιωβ

και μόνο εγώ γλύτωσα για να σου τα πώ.