6.26.2011

Αλίκη

δεν είστε παρά ένα πάκο τραπουλόχαρτα.